Scratch 2018-01-22T12:53:50+00:00

Programozó Kurzus

Scratch grafikus, játékos programnyelv

Scratch Alap – 1. félév (8-16 éveseknek)

Az első félévben a gyerekek megismerkednek az algoritmikus gondolkodás alapjaival. A félév célja, hogy a diákok képesek legyenek pár utasításból álló algoritmusok önálló megírására. Ebben a félévben a diákok a Scratch alapvető eszköztárával ismerkednek, találkoznak annak alapvető logikai felépítésével, elemi utasításaival. Ebben a szakaszban a diákok átállnak a játékok és programok egy olyan szemlélésére, ahol a mögöttes tartalom elemzői vizsgálata a hangsúlyos. A programozás alapvető eszközei megjelennek konkrét példákon keresztül.

Az órarendben és az oktatási térképen Scratch Kid névvel jelezzük az alsósoknak szóló képzéseinket, illetve Scratch Smart névvel a felsősőknek szólókat. Oktatóink mozgathatják a diákokat a két irány között, pl. otthon sokat gyakorló, programozásra különösen fogékony alsós diák is jár a Scratch Smart képzésre.

Scratch Közép – 2. félév (1 Scratch félévet elvégzett 8-16 éveseknek)

A második félévben a Scratch eszköztárának szinte teljes megismerése cél. Ennek során a gyerekek megtanulják a programozás legalapvetőbb fogalmait, s készségszinten képesek lesznek használni azokat, beágyazni új helyzetekbe, algoritmusokba. Az eszközismereten túl az önálló algoritmusírás a hangsúlyos, hogy képesek legyenek bonyolultabb folyamatok programozói leírására. A félév végére a diákok széleskörű eszközismerettel, valamint fejlett programozói gondolkodással rendelkeznek.

Scratch Haladó – 3. félév (2 Scratch félévet elvégzett 9-17 éveseknek)

A harmadik félévben a nagyobbak összetett problémákat oldanak meg, melyek több órát átívelnek. Ezen projektek mindegyike 1-1 különböző programozói kompetenciát fejleszt. Ez a félév tehát a gondolkodásmód fejlesztésében játszik fontos szerepet. A félév végére a diákok alkalmasak lesznek igen összetett, magasszintű ismereteket igénylő programok megírására, a régi eszközök újragondolására, újak önálló felfedezésére.

A kisebbek számára ez a szakasz két félévre van bontva. Az oktató segít eldönteni, hogy a 4-ik félévbe lépés előtt ajánlatos-e a Scratch Műhely köztes félév.

Scratch Műhely – köztes félév (2 vagy 3 Scratch félévet elvégzett 10-17 éveseknek)

A félév során a diákok betekintést nyernek a nagyobb programok elkészítésének fázisaiba. A képzés célja, hogy egyre összetettebb programokat tudjanak a gyerekek átlátni, valamint, hogy végigkisérjék egy komoly program létrehozásának minden lépését az anyaggyűjtéstől, a programozáson át, a megvalósításig, fejlesztésig. Továbbá ismerkedhetnek a programozási nyelven túlmutató programozói képességekre, melyek elengedhetetlenek lesznek a további tanuláshoz. A félév végére a diákok olyan érettségre tesznek szert, melyek segítségével alkalmasak lesznek a nyelvfüggetlen algoritmus tanulására, megértésre.

Oktatóink segítenek eldönteni, hogy Scratch 3-ik vagy 4-ik félév előtt érdemes-e ezt a köztes félévet végigcsinálnia a diáknak. A fő kurzus irányon kívüli, érdekes, új projektek mellett a gyermekek az általános iskolai tanulmányaikban is haladnak a következő Scratch félévhez szükséges matematikai, logikai, fizikai érettség felé.

Scratch Felső – 4. félév (3 Scratch félévet elvégzett, 8-11 éveseknek)

A félév a Scratch eszközeinek felhasználásának segítségével mutatja be a legfontosabb programozói képességeket. A Scratch tehát egyre inkább eszköz, sem mint cél ahhoz, hogy igazi programozókká váljunk. Különböző programozói kompetenciákat veszünk végig, hogy később a gyerekek alkalmassá váljanak olyan problémák megoldására, melyek bármely nyelvben előkerülhetnek. A félév során tehát már nem csak játékokat készítünk, hanem kifejezetten algoritmusokat, programozási módszereket, szemléletformáló projekteket.

(Scratch Felső után, akár más tanfolyamaink közbeiktatásával, 6.-os általános iskolai osztályba lépéskor ajánljuk a kifejezetten felsősőknek szóló Scratch Mester képzést.)

Scratch Mester – 4. félév (3 Scratch félévet elvégzett 12-17 éveseknek)

A negyedik félévben a nagyok már hatalmas projekteket alkotnak. 1-1 projekt akár 6-7 órát is átível. Megismerkednek a diákok az algoritmus tanulással igen fontos, széles körben használatos problémákon keresztül (gravitáció, platformer mozgás, útkeresés). A félév végére minden diák rendelkezni fog több összetett játékkal, melyeknek már az áttekintése is nehéz, valamint valóban izgalmas játékélményeket adnak.

A bonyolultabb játékokon keresztül a diákok rálátást nyernek egy nyelvfüggetlen, problémamegoldó, algoritmikus gondolkozásra.

SmartStudios - Scratch Smart óra
SmartStudios Nyíltnap kép 12 - Scratch programozó felület
SmartStudios - Scratch önálló munka bemutatása szülőknek
SmartStudios Nyíltnap kép 5 - Scratch kezdeti lépések
SmartStudios - Scratch saját projekt bemutató
SmartStudios - Scratch oktatási programozási nyelv
SmartStudios - Scratch saját játék programozása
SmartStudios Nyíltnap kép 4 - Scratch programozás