Csapatunk 2018-01-15T19:11:54+00:00

Csapatunk

Simon Mónika - vezető oktató - Smart Studios - Délpest Oktatási Központ

Megbízott iskolavezetőnk, Simon Mónika

Simon Mónika vagyok az Eötvös Loránd Tudományegyetem végzős matematika-informatika szakos középiskolai tanár hallgatója. A szenvedélyem az oktatás és a gyerekekkel való munka.

Négy éve foglalkozok matematikából felzárkóztató korrepetálással, ahol arra törekszem, hogy megszerettessem ezt a tantárgyat minden egyes diákommal. A szabadidőmben végzett önkéntes munkának köszönhetően rengeteget tanultam az inklúzív nevelésről és a terápiás rekreáció alkalmazásáról, amit egy ilyen magániskolában nagyon jól tudok alkalmazni.

A SmartStudios – Délpest Oktatási Központban száznál több gyermeknek tartottam közel tucatnyi féle tanfolyamot. Ezek közül a Digitális Alapok 1-2. és a LEGO Wedo nyári tábor tananyagait én írtam, az AppWorkshop és a Unity kurzusok tananyagainak létrehozásában pedig részt vettem.

Szeretném, ha iskolánkban minden diák megtalálná a számára legérdekesebb dolgot az informatika vagy multimédia világában, hogy később az életük során magabiztosan és nagy lelkesedéssel használják korunk legújabb vívmányait. Hiszem azt, hogy ehhez a legmegfelelőbb út az élményszerű tanulás, ami után a gyerekek csillogó szemekkel hagyják el a tantermet.

Bácsi Sándor vezető oktató

Megbízott iskolavezetőnk, Bácsi Sándor

Bácsi Sándor

3 éve oktatok gyermekeket informatikára, ez először hobbiként kezdődött aztán hivatás lett belőle. Én alkottam meg iskolánk LEGO Mindstorms® és Makeblock robotika tananyagát, valamint részt vettem az AppInventor és Scratch tananyagok kifejlesztésében, szakmai értékelésében is. A gyermekek oktatása mellett a Műegyetemen is tanítok demonstrátorként.

A tanfolyamok mellett diákok országos és nemzetközi robotversenyekre való felkészítésén is dolgozok. A SmartStudios – Délpest Oktatási Központ robotverseny csoportjának a vezetője vagyok, folyamatosan készülünk magyarországi robotversenyekre. 2017-ben szakmai mentorként részese voltam a Fazekas RoboTeam győzelmének a washingtoni First Global Challenge világversenyen. Az első hely megszerzésének híre bejárta a nemzetközi médiát, sikeres amerikai szereplésünk során a Fehér Házba is eljutottunk.

Hiszek abban, hogy a XXI. században elengedhetetlenül fontos, hogy a gyermekeknek olyan alkotóképes tudást adjunk át, amely elősegítheti, hogy a különböző digitális eszközöket felhasználva a jövő innovátorai lehessenek.

Jung Edina - Smart Studios - Délpest Oktatási Központ 2017 iskolavezető

Első iskolavezetőnk, Jung Edina

Jung Edina 2018. január 6-ig töltötte be a SmartStudios – Délpest Oktatási Központ iskolavezetői pozícióját. Első iskolavezetőnkként mindent megtett több száz diák eredményes képzéséért és nyári táboroztatásáért. A legjobbakat kívánjuk neki közoktatási karrierjében, és sokat fogunk vele találkozni kihelyezett szakköreink üzemeltetése és indítása során.

Szeretnénk a szülőknek írt köszönő levelével itt is emlékezni Edina sokrétű tevékenységére:

Örülök, hogy megismerhettem Önöket, munkám során nagyon sok kedves és értékes szülővel, gyermekkel, munkatárssal találkozhattam, rengeteg tapasztalattal és pozitív élménnyel gazdagodtam. Köszönöm együttműködésüket, segítségüket és a SmartStudios iskolához való hűségüket. A diákok a szívemhez nőttek, fájó szívvel búcsúzom tőlük is. Pályafutásom a közoktatás területén folytatom. További minden jót kívánok minden kedves szülőnek, gyermeknek és munkatársnak! Jung Edina

OKTATÓINK KIVÁLASZTÁSA

Oktatóink kiválasztása több szűrőn keresztül történik. Először egy telefonos-, majd azt követően egy személyes interjú során egy pedagógiai-pszichológiai-informatikai teszt kitöltésével mérjük fel tudásukat, alkalmasságukat. Az első tanítási óra előtt kötelező szakmai tréningen, tréningeken vesznek részt, ahol pedagógiai és módszertani eszközökkel készítjük fel őket a különböző korosztályok életkori sajátosságainak figyelembe vételével. Kiválasztás során fontos szempont a türelmes és gyermekorientált hozzáállás.

OKTATÓINK JELLEMZŐI

Fiatal, szorgalmas, dinamikus, gyermekcentrikus egyetemisták, az ELTE matematika-informatika-, programtervező-, a BME mérnök-informatika-, illetve az Óbudai Egyetem mérnök-informatika szakának kiemelt hallgatói. Mindannyian részt vesznek egyéni vagy csoportos tudományos kutatásban (Tudományos Diák Kör), ahol díjazással minősítik teljesítményüket. Vezető oktatóinkkal folyamatosan fejlesztjük a tananyagot, hetente egyszer közös meetingen vitatjuk meg az órai tapasztalatokat, az órai tananyag elsajátításának sikerességét, illetve felkészülünk a következő heti tanórákra. Egyéni konzultációt és folyamatos szakmai hátteret biztosítunk a hatékony oktatás megvalósítása érdekében. Családias, szép környezetben a diákokkal differenciáltan (egyéni képességek figyelembe vételével) foglalkoznak. Az órán tökéletesen megvalósul az egyénre szabott oktatás, minden diák a saját tempójában halad a tananyag elsajátításában. Rendkívül közvetlen, baráti a diák-oktató kapcsolat. Közös projekt órákon a csapatszellem kialakításával a közös alkotó munka valósul meg. Oktatóink minden kurzus végén egyénre szabott jellemzést írnak az egyes diákokról (hol tart a tananyag elsajátításában, hogyan viszonyul társaihoz, milyen erősségei vannak, mit érdemes fejleszteni stb.), melyet minden diák és szülő részére eljuttatunk. A szülőnek lehetőséget biztosítunk egyéni konzultációra gyermeke oktatójával. Minden kurzus végén bemutató órát tartunk a szülőknek, ahol diákjaink az addig tanultak felhasználásával, oktatói segítséggel bemutatják egyéni projektjeiket.

CSAPATÉPÍTŐ TRÉNINGEK

Fontosnak tartjuk a közösségformáló eseményeket, így iskolánk minden munkatársának rendszeresen szervezünk különböző csapatépítő játékokat. Nagy sikere volt a közös gokartnak, de programjaink között szerepelt a billiárd, teke és a pingpong is, ahol jól összekovácsolódott a csapat.